Celem projektu Polski Mosty Technologiczne jest: wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Beneficjent: Polska Agencja Inwestycji I Handlu S.A.

Dofinansowanie projektu z UE: 149 981 321,60 PLN, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 118 678,40 PLN, łączna wartość projektu 150 100 000,00 PLN

Strona www: https://www.paih.gov.pl/pmt

Okres kwalifikowalności wydatków: 2 stycznia 2018 – 31 grudnia 2023

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) realizowany przez PAIH to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia na wybranych poza unijnych rynkach dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów kwalifikujących się do otrzymania pomocy de minimis i posiadających innowacyjny produkt, usługę bądź technologię. Projekt zakłada stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji na danym rynku zagranicznym. Program składa się z następujących komponentów:

1. etap krajowy – w ramach tego etapu przedstawiciele firmy uczestniczą w 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotowana zostaje wstępna wersja strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;

2. konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowanie finalnej strategii;

3. etap zagraniczny, podczas którego organizowany jest wyjazd do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH, będący początkiem  wdrażania strategii ekspansji na rynku docelowym.

Co ważne, na każdym etapie realizacji programu realizowane jest  wsparcie merytoryczne ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH – również podczas budowy relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi, a także w ramach tzw. opieki po-projektowej. Inicjatywa będzie realizowana do 2023 r.