Kontakt

Adres biura: Adres siedziby:
BIO BERRY POLAND Sp. z o.o.

ul. Archidiakońska 6A
20-113 Lublin

tel.: +48 81 442 36 26
fax: +48 81 448 09 91

e-mail: bioberry@bioberry.com.pl
www.bioberry.com.pl

ul. Nowogrodzka 50/510
00-695 Warszawa
NIP 701-037-13-39

Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452008
Kapitał zakładowy: 80 000 zł.

thorsten

Thorsten Ullbrich

Prezes zarządu

thorsten@bioberry.com.pl

Artur Tymiński

Współwłaściciel

tel. +48 81 442 3535, 81 442 3883
sale@bioberry.com.pl

Sebastian Kania

Kierownik ds. produkcji
roślinnej

tel. +48 690 933 744
sebastian@bioberry.com.pl

Andrzej Kowalik

Koordynator ds. produkcji roślinnej

tel. +48 530 071 952
a.kowalik@bioberry.com.pl

Marcin Porzak

Koordynator ds. produkcji roślinnej

tel. +48 533 311 876
marcin@bioberry.com.pl

Ilona Granat

Kontraktacja

tel. +48 530 137 291
tel. +48 81 442 38 80
ilona@bioberry.com.pl

Grzegorz Turczyn

Specjalista ds. jakości

tel. +48 533 307 675
grzegorz.t@bioberry.com.pl

Sylwia Rejman

Księgowość

tel. +48 81 442 38 82,
+48 533 311 875
sylwia@bioberry.com.pl

Olga Skałecka

Księgowość

tel. +48 690 933 844
olga@bioberry.com.pl

Ewa Stelmch-Tofil

Główna Księgowa

tel. +48 81 442 36 26
ewa@bioberry.com.pl