Bezpośrednie zarządzanie produkcją oraz współpraca z chłodniami i zakładami przetwórczymi pozwala nam  zapewnić szeroki asortyment produktów ekologicznych:

Zapraszamy do pobrania ważnych dokumentów PDF na temat naszych produktów ekologicznych: