Zapytania ofertowe

W związku z realizacją Projektu UG-PMT/1949/1N/2020- ZEA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, firma BIO BERRY POLAND sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

·        Zapytanie ofertowe (plik)

·        Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr 1 (plik)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Protokół postępowania ZEA (plik)


W związku z realizacją Projektu UG-PMT/1951/1N/2020-CAN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek kanadyjski, firma BIO BERRY POLAND sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

·        Zapytanie ofertowe (plik)

·        Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr 1 (plik)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Protokół postępowania CAN (plik)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022/CAN

o udzielenie zamówienia na

„Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu na rynek kanadyjski”

W związku z realizacją Projektu UG-PMT/1951/1N/2020-CAN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek kanadyjski, firma BIO BERRY POLAND sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

·        Zapytanie ofertowe (plik)

·        Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr 1 (plik)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Informacja o braku rozstrzygnięcia (plik)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022/ZEA

o udzielenie zamówienia na:

„Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich”

W związku z realizacją Projektu UG-PMT/1949/1N/2020- ZEA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, firma BIO BERRY POLAND sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

·        Zapytanie ofertowe ( plik)

·        Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z oświadczeniami (  plik)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Protokół udzielenia zamówienia (plik)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022/ZEA

o udzielenie zamówienia na:

„Doradztwo techniczne i prawne związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich”

W związku z realizacją Projektu UG-PMT/1949/1N/2020- ZEA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, firma BIO BERRY POLAND sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

·        Zapytanie ofertowe ( plik)

·        Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z oświadczeniami (  plik)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Protokół udzielenia zamówienia (plik)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022/ZEA

o udzielenie zamówienia na

„Kompleksowa organizacja udziału przedstawiciela firmy BIO BERRY POLAND sp. z o.o. w spotkaniach B2B z potencjalnymi partnerami handlowymi (kojarzenie partnerów biznesowych) na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich”

W związku z realizacją Projektu UG-PMT/1949/1N/2020- ZEA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, firma BIO BERRY POLAND sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

·        Zapytanie ofertowe ( plik)

·        Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z oświadczeniami (  plik)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

Protokół udzielenia zamówienia (plik)