Jakość BIO

Firma Bio Berry skupia:

 • 1000 hektarów powierzchni ekologicznej produkcji owoców
 • 350 ekologicznych gospodarstw  w Polsce
 • 3000 ton ekologicznych owoców miękkich całkowitej produkcji

Kontrola produkcji i jakości

W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości naszych produktów:

 • Selekcjonujemy gospodarstwa według wysoko postawionych standardów.
 • Szczegółowo monitorujemy każdy etap procesu produkcyjnego od chwili siewu bądź sadzenia aż po zbiór oraz przetworzenie i dostarczenie gotowego produktu do Klienta.
 • Prowadzimy regularne szkolenia dla naszych dostawców z zakresu produkcji ekologicznej, jakości oraz zasad higieny. Zapewniamy rolnikom wsparcie merytoryczne wykwalifikowanych doradców.
 • Na bieżąco pobieramy próbki produktów i gleby w celu sprawdzenia, czy nie zawierają one substancji niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym. Wszystkie analizy wykonywane są w niezależnych, zewnętrznych, akredytowanych laboratoriach.
 • Wyrywkowo prowadzimy kontrole gospodarstw ekologicznych w różnym okresie wzrostu roślin.

Wszystkie gospodarstwa Bio Berry posiadają certyfikaty EU oraz dodatkowe certyfikaty Bio Swiss i Naturland.

Co oznacza zarządzanie procesem przetwarzania?

 • Standardy produkcji ustalamy na podstawie wymagań  naszych klientów.
 • Współpraca z licznymi chłodniami i zakładami przetwórczymi pozwala w pełni zaspokoić potrzeby klienta.
 • Posiadamy zindywidualizowany system kontroli, odpowiadający indywidualnym zapotrzebowaniom klientów.
 • Owoce są przetwarzane w certyfikowanych zakładach, które spełniają określone przez nas wysokie standardy (HACCP, ISO 22000, BRC, certyfikat koszerności).
 • Żeby zagwarantować wysokie i indywidualne standardy naszych Klientów, kontrolujemy jakość  w chłodniach w momencie dostawy surowca, w trakcie jego przetwarzania oraz po otrzymaniu gotowego produktu .

Certyfikaty Bio

Firma  Bio Berry Poland posiada następujące certyfikaty:

Wszystkie gospodarstwa Bio Berry posiadają certyfikat EU.

Nasze gospodarstwa posiadają również certyfikaty Bio Swiss i Naturland.